Persiana de llibret de fusta amb lames fixes, bastidor de 35 o 45 mm de gruix i tauletes arrodonides encaixades de 47x12. La separació estàndard entre lama i lama és d'un cm. Poden fabricar-se si cal sense separació.


Dibuixos tècnics

Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix

  • 1 Persiana de llibret, lama fixa, cantells redons 44x12 amb separació de 0.5 mm.
  • 2 Persiana de llibret, lama fixa, cantells redons 44x12 sense separació de lames.
  • 3 Persiana de llibret, lama fixa, cantells rectes.
  • 4 Persiana de llibret, lama fixa, cantells redons 44x12 amb lama vertical (Es necessita gruix especial)
  • 5 Persiana de llibret, lama fixa, cantells redons 44x12 amb lama horitzontal de 70x12

Imatges de feines realitzades

Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix Persiana llibret fix