Els dissenys tant de portes castellanes com de provençals o corbes, són els més adequats per a una decoració natural, podent ressaltar el rústic d'aquests models gràcies a l'amplia gamma de colors disponibles pel acabat. Tots els models es poden adaptar a les vidrieres.


Imatges de models

Porta plafonada. Models 01 Porta plafonada. Models 02 Porta plafonada. Models 03 Porta plafonada. Models 04 Porta plafonada. Models 05 Porta plafonada. Models 06 Porta plafonada. Models 07-1V Porta plafonada. Models 07A Porta plafonada. Models 09 Porta plafonada. Models 10 Porta plafonada. Models 11 Porta plafonada. Models 12 Porta plafonada. Models 13 Porta plafonada. Models 14 Porta plafonada. Models 15 Porta plafonada. Models 16 Porta plafonada. Models 17 Porta plafonada. Models 18A Porta plafonada. Models 18B Porta plafonada. Models 19 Porta plafonada. Models 20 Porta plafonada. Models 21 Porta plafonada. Models 22A Porta plafonada. Models 22B Porta plafonada. Models 23A Porta plafonada. Models 23B Porta plafonada. Models 24 Porta plafonada. Models 25 Porta plafonada. Models 26 Porta plafonada. Models 27 Porta plafonada. Models 28 Porta plafonada. Models 29 Porta plafonada. Models 30 Porta plafonada. Models 31 Porta plafonada. Models 32 Porta plafonada. Models 33 Porta plafonada. Models 34 Porta plafonada. Models 35 Porta plafonada. Models 36 Porta plafonada. Models 37 Porta plafonada. Models 39 Porta plafonada. Models 60 Porta plafonada. Models 63A Porta plafonada. Models 63B Porta plafonada. Models 64A Porta plafonada. Models 64B Porta plafonada. Models 65 Porta plafonada. Models 67 Porta plafonada. Models 68 Porta plafonada. Models 69 Porta plafonada. Models 71 Porta plafonada. Models 72 Porta plafonada. Models 73 Porta plafonada. Models 74 Porta plafonada. Models 75 Porta plafonada. Models 76 Porta plafonada. Models 80

Dibuixos tècnics


Imatges de feines realitzades

Portes plafonades Portes plafonades Portes plafonades Portes plafonades Portes plafonades