Els interiors de les portes són d'aglomerat de baixa densitat recobert de fulla de primera qualitat, el que confereix als nostres fabricats una total garantia contra torçades, guerxeses i deformacions. Els llistons de les vidrieres són de fusta massissa. Les portes estan cantades amb la mateixa fusta que estan xapades. La fabricació es realitza sota comanda, per la qual cosa les xapes són seleccionades per a cada ocasió.


Imatges de models


Dibuixos tècnics

Porta rexapada. Perfil superior Portes rexapades. Esquema panellat Portes rexapades. Esquema enrasat Portes rexapades. Esquema acústic

Imatges de feines realitzades

Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada amb barretes Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada Porta rexapada personalitzada